Masterclass in het sturen van onbewuste processen

Aansturen en Procesbegeleiding met de INSA Methode

U leert interactie tussen personen voorspellen op basis van hun individuele non-verbale stress-signalen. Ook leert u uw regievoering en interventies daarop af te stemmen.

Wat leert u in deze training?

  • Anticiperen en sturen op interactie door middel van gespreksregie en interventies.
  • Analyseren van microbewegingen en het vertalen van die analyse naar do’s en don’ts in de omgang met de diverse strategietypen.
  • Werken met zogenaamde interactiekaarten, waarin per strategietype in kaart is gebracht hoe de (fysieke) non-verbale uitwisseling plaatsvindt.
  • Waar escalaties zichtbaar zijn en hoe die doorwerken in het (verloop van het) gedrag, in de interactie en onder spanning.
  • Wat het interactieve effect is op alle andere strategietypen, als het desbetreffende type in balans is of vanuit meta-niveau kan werken.
  • Tips voor regievoering in alle combinaties (in de praktijk getest).

Doelstelling van de training

U leert de regievoering in processen voor te bereiden en uit te voeren op basis van non-verbale strategieanalyse.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor mediators, onderhandelaars, leiders, HR-managers, coaches en andere professionals. Om mee te kunnen doen aan deze training, moet je de training Door-zien en Trefzeker Handelen hebben gevolgd.

De training is erkend door de Mediators federatie Nederland (MfN 15 PE punten). Om uw analysevaardigheid op peil te houden, raden wij u aan na de training de e-learning-module te volgen.

INSA 2015-12-0308

Werkwijze

2 dagen, gesplitst. Op dag 1 wordt eerst de kennis en analysevaardigheid opgefrist. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de interacties tussen de strategietypen. Dit inzicht wordt geoefend met split screen video materiaal, waarbij eerst de beide gesprekspartners worden geanalyseerd en vervolgens een (situationele) voorspelling wordt gemaakt van hun interactie; de split screen video laat zien hoe de interactie zich voltrekt. De oefeningen worden ondersteund met interactiekaarten per strategietype, die ook voor de praktijk van de deelnemer bruikbaar zijn. Per type worden alle interacties met andere typen beschreven, zowel in situaties van spanning als in ontspannen situaties; daarmee wordt de bandbreedte van feitelijk te verwachten gedrag in kaart gebracht. Bij elke combinatie worden concrete regietips gegeven om de interactie in goede banen te leiden. Tevens wordt het PNR van elke deelnemer kort besproken en vooral de interactieve impact daarvan; dit wordt gekoppeld aan de eigen praktijk van de deelnemer. De deelnemer ontvangt een USB stick met huiswerkopdrachten voor dag 2.

Op dag 2 wordt na het bespreken van de huiswerkopdrachten dieper ingegaan op de details van non-verbale interactie. Split screen materiaal laat zien hoe intensief en verfijnd die interactie verloopt. Naast analyse oefeningen met video materiaal wordt de vaardigheid geoefend met een uitgebreide simulatie van een conflictueuze situatie (met twee acteurs); de simulatie wordt voorbereid met een analyse van de beide spelers.

 

Trainingseigenschappen

Datum: 23 april en 14 mei 2018; 12 en 26 november 2018

Duur: 2 dagen gesplitst, 5 dagdelen

Niveau: Gevorderden

Kosten: €895,-

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie