Coach Congruente Communicatie

Coach Congruente Communicatie

Doelgroep

Cursisten die de opleiding tot de INSA Master Non-verbale Strategie Analyse succesvol hebben afgerond. Deze opleiding leidt de professional op tot coach die in staat is op een doeltreffende en effectieve manier cliënten te begeleiden een goede balans tussen lichaam en geest te bereiken.
U leert te werken met de informatie van de gezichts-expressie en het lichaam en dit te integreren met de coaching vraag. De analyse van het gezicht verbindt u met de dieper liggende gedrags- strategieën om zo samen met de cliënt de meest effectieve communicatie strategie te hervinden. Thema’s als grenzen stellen, ruimte innemen, voelen versus denken, openstellen, afsluiten, contact in verbinding, communicatie van emotie, rationalisatie, trauma-verwerking, angsten, prioriteiten stellen en focus aanbrengen komen aan bod in de opleiding.
De CCC-opleiding is ontwikkeld door Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden.

Toepassingsgebieden

De toepassing is gericht op individuele coaching en begeleiding. Ook is het mogelijk deze methode toe te passen in kleine groepen.

Werkwijze
Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Van persoonlijke inbreng van cursisten wordt gebruik gemaakt.

Intervisie
Samenwerking en oefenen in intervisie groepen – tijdens en na de opleiding – is noodzakelijk.

Toetsing
Om in aanmerking te komen voor een certificaat zal toetsing plaatsvinden. Getoetst wordt op de volgende onderdelen:
A. Deelname aan de theoretische cursusdagen
B. Deelname van tenminste 3 dag-workshops
C. Deelname aan 10 oefenmiddagen
D. Stage bij coach van 6 sessies
E. Begeleiden van eigen cliënt van tenminste 6 sessies
F. Presentatie cliënten casus en levensbericht.
G. Praktijkexamen

Inhoud opleiding:
De opleiding bestaat uit vier hoofdelementen
1- Theoretische module  Theoretische basis waarbij kennis over de menselijke ontwikkeling, de processen binnen de communicatie en de pathologie dienen als diagnose instrument en als begrenzing van wat wij als coach begeleiden.
2- Praktijkopleiding
Diagnostiek van disbalans tussen non-verbale en verbale boodschappen. Analyse van  onderliggende, vaak onbewuste emoties en strategieën die van invloed zijn op de coach-vraag. Tijdens de oefenmiddagen en de workshops wordt met video-opnamen geoefend om deze boodschappen te herkennen en ermee om te gaan.
3- Lichaamsgericht werken
Kennis en toepassing van lichaamsgericht werken. U wordt opgeleid zodat u in staat bent zelfstandig en in samenwerking met de cliënt de videoanalyse, het plan van aanpak en het behandelplan uit te voeren.
4- Persoonlijke groei en ethiek
Herkennen van de eigen inbreng en invloed op de coachee. Tijdens de opleiding werkt de deelnemer ook aan de eigen balans om een eenduidige boodschap te kunnen geven aan de cliënt en deze zo zuiver mogelijk te kunnen helpen in zijn/haar proces.
Diagnostiek, ethiek en beroepshouding: vanuit welke diagnose werk je met het systeem en wanneer niet. Welke ethische overwegingen zijn van belang voor de begeleider en wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de plaats en de beroepshouding van de begeleider ten aanzien van het lichaamswerk.

1 Theoretische module

Psychopathologie
Inleiding in de pathologie. Inzicht in het gebruik van het boek Stemming en Stoornis. Kennis van de volgende stoornissen in de mentale balans die wij in onze praktijk tegenkomen.- depressieve stoornis- angst- fobie- vermijding- blootstelling aan traumatische gebeurtenissen/ PTSS – overspanning/burn-out. Daarnaast geven wij informatie over de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen, zodat u in staat bent onderscheid te maken in de problematiek die u wel kunt begeleiden en welke niet. De persoonlijkheidsstoornissen die wij in de training zijn:- narcistische persoonlijkheidsstoornis- bipolaire stoornis- psychopathisch/anti-sociaal- conversie stoornis.

Ontwikkelingspsychologie en communicatieprocessen Ontwikkelingspsychologie behandelt de gezonde ontwikkelingsfases van het kind tot volwassene. Inzicht in deze fases zal mede helpen om gedrag van cliënten te kunnen plaatsen, te interpreteren en te benaderen. Daarbij wordt er gekeken naar de invloed van trauma’s waarbij blijvende zekerheden wegvallen in de verschillende ontwikkelingsfases en de invloed hiervan.
Communicatieprocessen tussen coach en cliënt:- effectief en empathisch te kunnen luisteren.
– inzicht in communicatiepatronen.
– algemene en persoonlijke valkuilen in de communicatie herkennen.
– inspelen op de communicatiestijl en behoeften van de cliënt.
– hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden in het coaching proces.
– luisteren/kijken naar samenhang verbale en non-verbale informatie.

2 Praktijkopleiding:

Oefensessies, workshops en Seminars.
Gedurende de oefenmiddagen krijgt u onderricht in het interpreteren van video analyse in relatie tot het issue waarmee de cliënt zich presenteert en krijgt u praktijkles in lichaamsgericht werken. U oefent tijdens deze middagen ook het lichaamswerk met uw medestudenten. Daarnaast organiseert INSA met regelmaat seminars en workshops waarbij u als stagiaire de gelegenheid krijgt onder begeleiding met cliënten te werken.

3 Begeleiding eigen cliënt inclusief video verslag.

Als u voldoende in staat bent tot het maken van een gerichte video analyse, u tot een plan van aanpak kunt komen voor de cliënt en een lichaamsgerichte sessie zelfstandig kunt uitvoeren, kunt u beginnen met een eigen cliënt. U behandelt deze tenminste 6 sessies zelfstandig, waarbij u opnamen maakt van de sessies en tussentijdse skype gesprekken voert met de docent. Aan het einde van de opleiding geeft u een presentatie over het verloop van de coaching met een videopresentatie. Hierbij wordt uw kennis, inzicht en behandelingsvaardigheid getoetst.

4 Levensbericht

Na de presentatie van uw cliënt geeft u een levensbericht van een uur over uzelf, waarbij u uw levensverhaal koppelt aan uw strategie type en de door u uw ontwikkelde punten gedurende de opleiding.

LiteratuurMartine F. Delfos
Ontwikkeling in vogelvlucht 2015
Michael B First         Stemming en Stoornis
Alice Miller:              Het drama van het begaafde kind
Victor Frankl:           De zin van het bestaan
Byron Katie:              The Work
Syllabus                      INSA Coach-Congruente Communicatie

Data opleiding 2017

– Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie: 21 april en 14 mei

– Oefenbegeleidingsmiddagen: start woensdag 17 mei

– Peaks and Valley Seminar: 9 t/m 12 juni en 22 t/m 25 september

– Focus Group Seminar: 12 November

 

Opleiders: Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden

Trainingseigenschappen

Datum: 2 april 2017

Duur: 1-2 jaar

Niveau: Specialisatie opleiding na Master opleiding

Kosten: €4995,-

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie