Profiling en Risicomanagement

Profiling en Risicomanagement

Wilt u zeker stellen dat een teamlid of een medewerker gedrag laat zien dat het imago van de organisatie en de relatie met bijvoorbeeld klanten ondersteunt en niet schaadt? Wilt u zeker stellen dat conflictpartijen die in een organisatie of team verder moeten samenwerken in lijn blijven handelen met de resultaten van de mediation? Wilt u kunnen anticiperen en monitoren op gedrag dat essentieel is voor het succes van uw team of organisatie? Met de INSA profiling methode in combinatie met andere bewezen profiling technieken kunt u risicomanagement scherper en dynamischer vormgeven, met unieke instrumenten voor monitoring

Wat leert u in deze trainingen?
  • Concretiseren van de risicofactoren voor uw organisatie of team, die relevant zijn voor de selectie van een nieuwe medewerker of teamlid, maar ook voor het anticiperen op risico’s bij uw huidige medewerkers of teamleden.
  • Tijdig herkennen van waardevolle en diepgaande informatie over de persoonlijkheid en het gedrag van mensen, vooral onder spanning.
  • Voorzien hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen.
  • Zeker stellen dat conflictpaartijen die in een organisatie of team verder moeten samenwerken blijven handelen in lijn met de resultaten van Mediation.
  • Toepassen van de INSA profiling methode in selectieprocessen, zodat u een onafhankelijke en onderbouwde eigen risico inschatting kunnen maken (naast b.v. een extern assessment). U kent immers uw eigen organisatie of team het beste.
  • Toepassen van de INSA profiling methode als instrument voor monitoring met concrete indicatoren per situatie.
  • Toepassen van andere bewezen profiling methodieken om relevante informatie te verzamelen en te structureren.
  • Inzicht in de randvoorwaarden voor effectief functioneren van medewerkers of teamleden in de context van uw organisatie.

Doelstelling van de trainingen

U kunt bij de selectie van een nieuwe medewerker of een nieuw teamlid beter op eventuele risico’s anticiperen. U kunt beter anticiperen op eventuele risico’s bij huidige medewerkers of teamleden.

Voor wie?

HR professionals, managers, teamleiders en recruiters die hun rol spelen bij de selectie en/of aansturing van medewerkers voor gevoelige functies, of voor functies waarbij de teamsamenstelling en/of passendheid in de context essentieel is. Mediators, die hun rol spelen bij conflictoplossing tussen medewerkers of teamleden.

Werkwijze Training optie I (voor wie ervaring heeft met de INSA methode) 

1 dag, 2 dagdelen. In deze training worden de INSA profiling methode, andere bewezen profiling technieken en voor u relevante praktische casuïstiek verweven.  De kennis en analysevaardigheid in de INSA methode wordt kort opgefrist, waarbij tevens de verbinding wordt gelegd naar profiling. Hierbij speelt beeldmateriaal (foto’s en video) een belangrijke rol. Voorts raakt u vertrouwd met andere actuele profiling technieken, zowel in theorie als in de toepassing op voorbeeld casuïstiek.  Specifiek wordt aandacht besteed aan relevante risico’s voor uw organisatie of team, c.q. de relevante risico’s voor borging van een mediation resultaat. U ontvangt een praktische checklist om per situatie specifiek en planmatig te monitoren of risico’s voor het gedrag van een medewerker of teamlid toenemen. Met de toepassing van de checklist wordt geoefend aan de hand van casuïstiek in combinatie met video materiaal.

Werkwijze training optie II (voor wie de INSA methode nieuw is)

2 dagen, gesplitst, 5 dagdelen. In deze training worden de INSA profiling methode, andere bewezen profiling technieken en voor u relevante praktische casuïstiek verweven.  De theoretische basis voor de INSA profiling methode wordt gelegd door enkele inleidingen. Hierbij speelt beeldmateriaal (foto’s en video) een belangrijke rol. U ontwikkelt zo een wijze van waarnemen die nodig is om subtiele non verbale patronen en veranderingen in spanning bij mensen te herkennen. De eerste dag leert u patronen waar te nemen. Op de tweede dag komen de met de patronen samenhangende strategietypen, hun kwaliteiten en valkuilen/risico’s aan bod. Op beide dagen raakt u vertrouwd met andere actuele profiling technieken, zowel in theorie als in de toepassing op voorbeeld casuïstiek.  Specifiek wordt aandacht besteed aan relevante risico’s voor uw organisatie of team, c.q. de relevante risico’s voor borging van een mediation resultaat. U ontvangt een praktische checklist om per situatie specifiek en planmatig te monitoren of risico’s voor het gedrag van een medewerker of teamlid toenemen. Met de toepassing van de checklist wordt geoefend aan de hand van casuïstiek in combinatie met video materiaal.

Tussen de twee dagen van de training oefent u thuis en in de praktijk de zaken die u de eerste dag hebt geleerd met o.a. oefenvideo’s.

Ervaringen van deelnemers

Linda van Aken, Manager HRM en Kwaliteit Arbo & Milieu Westland Infra:

De training profiling en risicomanagement voegt voor mij een nieuwe dimensie toe aan werken met risico’s. De training heeft me inzicht gegeven in andere facetten om in kaart te brengen. Het geeft handvatten om menselijk gedrag meer voorspelbaar te maken en daarnaar te handelen.

Alfred Slik, Critical Friend voor business perspectief:

De training Profiling en Risicomanagement is een absolutie aanrader voor iedereen die betrokken is bij het beoordelen van mensen voor impactvolle functies of interim opdrachten. De basisvaardigheden in combinatie met de praktische checklist die is ontwikkeld faciliteert het waarnemen en de te maken analyse. De beslisser krijgt op deze manier extra waardevolle informatie, zodat een gedegen keuze kan worden gemaakt in het belang van zowel de organisatie als de kandidaat c.q. medewerker.

Trainers

Deze training wordt door Herman Ilgen verzorgd in samenwerking met An Gaiser; zij is een ervaren profiling specialiste bij de Rijksoverheid.

 

Trainingseigenschappen

Datum: Optie I: 16 mei 2018; Optie II najaar 2018

Duur: Optie I: 1 dag, 2 dagdelen; Optie II: 2 dagen, 5 dagdelen

Niveau: Optie I: Gevorderd; Optie II: Basis (t.a.v. INSA methode)

Kosten: Optie I: €495,- ex BTW; Optie II: €895,- ex BTW

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie