Masterclass Strategisch Onderhandelen

Masterclass Strategisch Onderhandelen

Leer te voorzien hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen en leer doelgericht in te spelen op het gedrag van uw gesprekspartners. Leer regievoering in onderhandelingen voor te bereiden en toe te passen op basis van non-verbale strategieanalyse.

Wat leert u in deze training?

  • Signaleren wanneer of bij welk onderwerp de gesprekspartner (onbewust) spanning ervaart en wanneer dit niet gebeurt.
  • Welk gedrag de gesprekspartner zal vertonen onder spanning (onderhandeling, overleg, conflict).
  • Met welk persoonlijkheidstype u te maken heeft en welke aanpak bij dit type de meeste kans op succes oplevert.
  • Zien waarom de interactie tussen partijen moeizaam of gemakkelijk verloopt en hoe u daar trefzeker op kunt inspelen.
  • Inzicht krijgen in het gedrag van individuen, problemen en potentiële winstpunten binnen teams.
  • Met behulp van diverse instrumenten een scherpere regievoering bij onderhandelingen en overlegsituaties mogelijk maken.

Doelstelling van de training

U ontwikkelt de basisvaardigheid in non-verbale strategieanalyse voor toepassing in de eigen professionele praktijk. U leert regievoering en interventies in onderhandelingen voor te bereiden en uit te voeren op basis van non-verbale strategieanalyse. Lees ook deze analyse: Negotiating with Trump

th[1]

Voor wie?

Deze training is vooral geschikt voor ervaren professionals. De training wordt gegeven door Herman Ilgen, Managing Partner bij INSA en tevens ervaren onderhandelaar.

Werkwijze

De training bestaat uit twee dagen (gesplitst), 5 dagdelen.

Tijdens deze training wordt de theoretische basis voor non-verbale strategieanalyse gelegd. Hierbij speelt beeldmateriaal (foto’s en video) een belangrijke rol. U ontwikkelt zo een wijze van waarnemen die nodig is om subtiele non-verbale patronen te herkennen.

Eerst leert u patronen waar te nemen. Vervolgens komen de met de patronen samenhangende strategietypen en hun kwaliteiten en valkuilen aan bod. Ook leert u welk effect die patronen hebben op de interactie tussen mensen. Voorts wordt aandacht besteed aan het anticiperen op interactiesituaties door regievoering en interventies. Steeds worden de theorie en oefeningen verbonden met de praktijk van onderhandelingen en overlegsituaties.  Indien gewenst kunt u ook naar uw eigen non-verbale patroon kijken. U ziet dan welke invloed u zelf hebt op het proces. Tussen de twee trainingsdagen oefent u thuis en in de praktijk de zaken die u tijdens de eerste dag hebt geleerd. Op de tweede dag worden intensieve simulatie oefeningen met een ervaren trainingsacteur uitgevoerd. Zo kunt u direct praktisch ervaren wat het effect is van de in de training geleerde aanpak.

Om uw analysevaardigheid op peil te houden raden wij u aan na afloop van de training de e-learning-module te volgen.

Reacties van deelnemers

Jan Marko Silvius, IT Vendor Manager, Politie ICT:

“De masterclass van Herman Ilgen van INSA in strategisch onderhandelen heeft mij echt geholpen. De cursus heeft mij giga veel inzicht gegeven in het grootste struikelblok  bij moeilijke onderhandelingen, namelijk mijzelf. Door goed te begrijpen op welke momenten ik mijzelf soms in de weg zit bij onderhandelingen, hoe daarop voor te bereiden en hoe daar effectief mee om te gaan om resultaat te boeken is onbetaalbaar.

Herman Ilgen is een top onderhandelaar en ik kan iedereen, die met (lastige) leveranciers wil onderhandelen deze cursus aanraden.”

Marnix Hoekstra, CEO Vripack:

“De Masterclass Strategisch Onderhandelen heeft mij direct inz\icht gegeven op welke manier ik mijn competenties aanzienlijk kan verbeteren. de wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met uitzonderlijk praktische gereedschappen maken deze training van ongekend niveau. Ik heb hem reeds van harte aanbevolen in mijn netwerk.”

 

Trainingseigenschappen

Datum: 24 april en 15 mei 2018; 13 en 27 november 2018

Duur: 2 separate dagen, 5 dagdelen

Niveau: Masterclass

Kosten: 1150,00 ex BTW

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie