Effectief door nieuwe inzichten

Basistraining Non-verbale Strategie Analyse: Door-zien en Trefzeker Handelen

Leer te voorzien hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen. Leer doelgericht in te spelen op het gedrag van uw gesprekspartners.

Wilt u binnen 5 minuten:

Ø  Belangrijke persoonlijkheidskenmerken van anderen kunnen herkennen?

Ø  Zien waar voor uw gesprekspartner essentiële issues zitten?

Ø  Spanningsgedrag (b.v. in onderhandeling of conflict) kunnen voorzien en daarop acteren?

Ø  Op een dieper niveau de interactie en ook problemen tussen mensen kunnen begrijpen en daar trefzeker op inspelen?

Wilt u begrijpen wat uw eigen onbewuste impact is op anderen en hoe u daarop kunt bijsturen?

Wilt u nog meer in staat zijn processen met mensen doeltreffend te regisseren?

Met deze training in het innovatieve en op actueel wetenschappelijk onderzoek gefundeerde INSA-concept bent u tot al het bovenstaande in staat. Als bonus zult u merken dat u zelf in allerlei situaties gemakkelijker het overzicht behoudt.

Wat leert u in deze training?

  • Metaniveau (helicopterview) hebben en vasthouden in een gesprek.
  • Het tijdig herkennen van waardevolle en diepgaande informatie over de persoonlijkheid en het gedrag van mensen, vooral onder spanning.
  • Voorzien hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen.
  • Doelgericht inspelen op de kwaliteiten van uw gesprekspartner
  • Op een creatieve manier omgaan met regievoering en interventies, in plaats van het hanteren van een standaardwerkwijze of -stijl.
  • Partijen dieper inzicht geven in hun conflict en een sterkere borging bieden van de oplossing.
  • Het herkennen van uw eigen non-verbale invloed tijdens de interactie.

Doelstelling

U ontwikkelt de basisvaardigheid in non-verbale strategieanalyse voor de toepassing in de eigen professionele praktijk. Onderaan deze pagina leest u een aantal ervaringen van deelnemers.

Voor wie?

De training is geschikt voor mediators, onderhandelaars, leiders, HR-managers, coaches en andere professionals.

Werkwijze

De training bestaat uit twee dagen (gesplitst), vijf dagdelen.

Tijdens deze training wordt de theoretische basis voor non-verbale strategieanalyse gelegd. Hierbij speelt beeldmateriaal (foto’s en video) een belangrijke rol. U ontwikkelt zo een wijze van waarnemen die nodig is om subtiele non-verbale patronen te herkennen. Maar ook versterkt u uw mogelijkheden om vanuit metaniveau (helicopterview) te handelen en te blijven handelen in allerlei situaties.

Tijdens de eerste dag leert u patronen waar te nemen. Op de tweede dag komen de met die patronen samenhangende strategietypen en hun kwaliteiten en valkuilen aan bod. Ook leert u welk effect die patronen hebben op de interactie tussen mensen. Indien gewenst kunt u ook naar uw eigen non-verbale patroon kijken. U ziet dan welke invloed u zelf hebt op het proces. Tussen de twee trainingsdagen door oefent u thuis en in de praktijk wat u tijdens de eerste dag hebt geleerd. U krijgt hiervoor oefenmateriaal opgestuurd.

De training is erkend door de Mediators federatie Nederland (MfN 15 PE punten). Het vervolg op deze training is de Aansturen en Procesbegeleiding met de INSA Methode. Deze training is ook geschikt als vervolg op of voorafgaand aan de training Dit ben Ik! Om na de training uw analysevaardigheid op peil te houden, bieden wij de E-learning Module 10 Opdrachten  aan.

INSA 2015-12-0308

Ervaringen van deelnemers:

Sandra Dekker, MfN Register Mediator:

“Dit is de beste training op het gebied van onderhandelingen die ik ooit gevolgd heb. Lijkt misschien overdreven, maar zo heb ik het ervaren. Innovatief, verfrissend en zeer bruikbaar in de praktijk. Aanvankelijk is het complex, maar dankzij de hands-on training en deskundigheid van Herman, sta je versteld van het resultaat.  Als credo geldt, oefening baart kunst.

Als mediator sluit ik nu aan op de behoeftes van mijn cliënten op basis van wat ik waarneem bij de gezichtspieren. Door gerichte interventies in te zetten ervaren cliënten minder stress en zijn eerder in staat daar over te praten waar het echt om gaat.”

Onno Knaack, Partner, Parere management partners:

“Na de training in het INSA concept zijn wij als bureau het instrument gaan inzetten bij Ontwikkelingsgerichte assessments. De observatie en de typeringen geven, naast de door ons uitgevoerde testen en gesprekken een compleet beeld van een kandidaat.

Het INSA concept is een zeer welkome aanvulling en geeft een duidelijke meerwaarde, ook voor de kandidaten.

Herkenning, met name van het gedrag onder spanning, is vaak een eye-opener voor de mensen.

De training en opleiding van INSA voldoet in deze aan alle verwachtingen.”

 

Sara Makkenze, Universitair Docent faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden:

De training Door-zien en Trefzeker Handelen heb ik als zeer leerzaam en interessant ervaren.

Voor mijn werk als psycholoog kan ik de praktische toepasbaarheid van deze training erg waarderen.

Mooi vind ik het om te zien hoe je aan de hand van deze methodiek naar kwaliteiten, valkuilen en behoeften van mensen kunt kijken en daarmee weg blijft uit het oordeel.

Herman Ilgen heb ik leren kennen als een heel enthousiaste en bevlogen trainer die dankzij vele jaren ervaring met dit concept, de methodiek helder en met concrete praktijk voorbeelden duidelijk kan overbrengen.

Voor mij was het volgen van deze training een erg mooie kennismaking wat zorgde voor nieuwsgierigheid naar invloed van dit concept, vooral in de interactie.

Dit wordt in de Masterclass aangeboden. 

Trainingseigenschappen

Datum: 9 en 30 oktober; 29 november en 10 januari 2019

Duur: 2 dagen, gesplitst, 5 dagdelen

Niveau: Basis

Kosten: €895,- voor bedrijven; €695,- voor zelfstandigen

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie