Coaching – Non verbale communicatie

Een belangrijk deel van onze communicatie is non-verbaal. We geven continu signalen over onszelf af, zowel via onze gezichtsuitdrukkingen als door onze lichaamstaal.

Coaching- Non verbale communicatie

Door meer inzicht te krijgen in uw patronen van non-verbale communicatie, kunt u zichzelf beter leren kennen en uw relatie met anderen verbeteren.

De wijze waarop we ons uiten, wordt voor een groot deel gevormd tijdens ons leven. Menselijke structuren veranderen voortdurend door externe en interne ervaringen van groei, relaties en werk. De manier waarop we omgaan met de ervaringen en uitdagingen tijdens ons leven, staan als het ware geprint op ons gezicht en ons lichaam. De bewegingen in ons gezicht en in ons lichaam laten dit zien. Veel van die bewegingen zijn onbewust.

Werkwijze

Met behulp van een videoanalyse verzamelen en analyseren we de relevante informatie over uw unieke gedragspatronen, met de bijbehorende individuele sterkten en zwakten. Dankzij deze methode kunt u zichzelf beter leren kennen en uw relatie met anderen verbeteren. Leer- en ontwikkelingsvragen kunnen op een dieper niveau worden aangepakt, zodat de leerweg korter wordt en de leereffecten blijvender zijn.

INSA 001