Herman Ilgen

Adviseur, trainer, onderhandelaar, mediator, coach, researcher

Drs. Herman Ilgen (1954)
herman.ilgen@insa-consultancy.eu

0652392871

Na mijn studies theologie en bedrijfskunde ben ik in de wereld van arbeidsverhoudingen actief geworden. Vooral als onderhandelaar en later ook als conflictbemiddelaar. Al met al beslaat mijn ervaring daarin ruim 30 jaar. Ik ben werkzaam geweest bij de Rijksoverheid, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en bij Gist-brocades in Delft. Sinds 1997 werk ik zelfstandig als onderhandelaar, mediator, coach en trainer.

Focus op persoonlijke kwaliteiten
Ik werk met individuen en teams, zoals managementteams, directies, onderhandelingsdelegaties en ondernemingsraden. In 2010 is bij uitgeverij Pearson mijn boek ‘Onderhandelen, ontwikkel jouw persoonlijke effectiviteit’ verschenen. In dit boek behandel ik niet zozeer allerlei ‘tips & tricks’, maar de weg die u kunt afleggen in het ontwikkelen van uw persoonlijke kwaliteiten om een steeds completere onderhandelaar te worden. “Onderhandelen” zie ik als een breed begrip voor alles wat met beïnvloeden te maken heeft.

Effectieve sturing en begeleiding
Het is altijd vooral de psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties geweest die mij heeft geboeid. Ik ben zeer geïnteresseerd in de ogenschijnlijk ongrijpbare wijze waarop processen kunnen vastlopen of een wending ten goede kunnen nemen.
Deze interesse geldt voor alle effecten van het onbewuste in situaties van spanning. Ik heb mij daarom al vele jaren verdiept in het verband tussen (zichtbare) non-verbale communicatie en onbewuste gedragspatronen. Ik merk dat dit nieuwe mogelijkheden biedt voor een effectieve sturing en begeleiding van processen.

Specialismen
De inzichten in non-verbale interactie en de effecten ervan, maken het mogelijk op gedrag van en interactie tussen personen te anticiperen in strategie en tactiek. Dit versterkt de mogelijkheid voor een effectieve regievoering in allerlei situaties:

• Begeleiding en uitvoering van onderhandelingen
• Conflictpreventie en mediation
• Effectief teamwerk
• Training van persoonlijke effectiviteit (o.m. in onderhandelen)
• Training van analysevaardigheden
• Arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Visie
Meer inzicht in mensen, hun kwaliteiten, valkuilen en behoeften leidt voor mij tot meer begrip en minder oordelen. Door mensen meer ‘open’ waar te nemen, ben ik zelf ook meer in staat vanuit mijn kwaliteiten te acteren. Inzicht in de invloed van mijn eigen non-verbale communicatie maakt dat ik in de interactie met anderen een spiegel kan zien. Door te kunnen anticiperen op interactie kan ik het overzicht behouden en daarnaar handelen. Met betere, snellere en vooral sterker verankerde uitkomsten als resultaat.