INSA Concept

Nieuw wetenschappelijk onderzoek als basis voor praktijkgericht instrumentarium

Non-verbale communicatie is een breed begrip. Het gaat om zaken als houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, spreektempo, ademhaling, stemgebruik, oogcontact. De optelsom van deze elementen bepaalt voor het grootste deel de boodschap voor de ontvanger van de communicatie. In sommige situaties zelfs meer dan 90%. Het levert dus veel op om die non-verbale boodschap te kunnen lezen.

Onbewuste en betrouwbare informatie

Van sommige onderdelen van non-verbale communicatie zijn mensen zich (deels) bewust. U kunt zich realiseren wat voor houding u aanneemt (zitten, staan, achterover zitten, armen op tafel e.d.) en of u de ander aankijkt of niet. Maar als de interactiesituatie spannender of intensiever wordt, lukt dat al veel minder.

Wetenschappelijk onderzoek toont dat de talrijke, snelle en subtiele microbewegingen in het gezicht echter nagenoeg 100% onbewust zijn.  Onbewust betekent ook niet beïnvloedbaar en dat maakt die microbewegingen zo interessant. Want zij zijn een betrouwbare bron van informatie.

INSA Concept en het voorspellen van gedrag

Het INSA Concept is ontstaan vanuit de onderhandelingspraktijk en de actuele wetenschappelijke literatuur, zowel de psychologie als de neuropsychologie.

Om de methode te toetsen heeft INSA in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam van 2011 tot 2016 een exploratief wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van vooral repeterende microbewegingen in het gezicht (dus niet gezichtsuitdrukkingen die een enkele keer voorkomen). Op dit moment werken Universiteit van Amsterdam en INSA aan een toegespitst vervolgonderzoek. Dat betreft de relatie tussen repeterende microbewegingen in het gezicht en onderhandelingsstijlen.  Publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift van zowel het verkennend onderzoek als het toegespitste onderzoek is het doel.

Het wetenschappelijk onderzoek van INSA is vernieuwend en tot op vandaag uniek. In de achterliggende 60 jaar is het (internationale) wetenschappelijk onderzoek naar microbewegingen in het gezicht bijna uitsluitend gericht geweest op de vraag in welke mate gezichtsuitdrukkingen wel of niet iets zeggen over de (gevoelde) emoties van de persoon. INSA is de eerste die met een heel andere invalshoek die microbewegingen heeft onderzocht en ook een nieuwe dimensie heeft kunnen laten zien.

Wat uit het INSA onderzoek blijkt is dat elk individu een kenmerkend en zich steeds herhalend repertoire laat zien van microbewegingen, ongeacht de situatie. Wij noemen dit het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire (PNR). Uit het onderzoek blijkt verder dat dit PNR zicht geeft op persoonlijkheidskenmerken.

 

INSA 012INSA 014INSA 013

Actuele inzichten in de neuropsychologie wijzen op een relatie tussen microbewegingen in het gezicht en (deels onbewust) automatisch gedrag van een individu. Dit automatische of reflexmatige gedrag wordt getypeerd volgens het Fight-Flight-Freeze systeem (FFFS).

De amygdala in het brein is belangrijk voor ons reflexmatige gedrag, in het sturen van “FFFS” gerelateerde reacties. Daar liggen de “leerervaringen” opgeslagen in zake risico en spanning; die leerervaringen bepalen in hoge mate of en hoe wij risico of spanning waarnemen. Hoogstwaarschijnlijk is een groot deel daarvan reeds genetisch bepaald. Het is ook de amygdala die een belangrijke rol speelt in de aansturing van de gezichtspieren. Hoe wij geleerd hebben risico of spanning te zien en te ervaren bepaalt in hoge mate ons repertoire aan (FFFS gerelateerde) reacties, ook bij de lichte spanning die in iedere interactie tussen mensen aanwezig is.

Dit repertoire aan Fight-Flight-Freeze gerelateerde reacties is in het menselijk gezicht te zien. De uitkomsten van het INSA onderzoek wijzen in dezelfde richting.

Onderzoek en ontwikkeling: permanente aandacht

Bij INSA doen wij voortdurend onderzoek naar de samenhang tussen het Persoonlijk Non-verbaal Repertoire en gedragsstrategieën. Wij voeren constant videoanalyses uit en toetsen onze uitkomsten in de praktijk van interactiesituaties. Ons onderzoek is in combinatie met de behoeften van onze klanten de bron voor de ontwikkeling van onze producten en diensten. Zo maken wij een interessant concept ook praktisch bruikbaar.