Mediation

Verwikkeld in een hardnekkig of ingewikkeld conflict? Non-verbale strategieanalyse verdiept en versnelt de mediation, dankzij beter inzicht in de onderstroom van het conflict.

INSA 002

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling en conflictpreventie, waarbij de mediator de partijen ondersteunt bij het vinden van een oplossing voor hun (dreigende) conflict. Een zelfgekozen oplossing is immers beter dan de beslissing van een buitenstaander.

“Een probleem kan niet worden opgelost op het niveau waarop het is ontstaan”

INSA 020

Werkwijze

INSA combineert de unieke technologie van non-verbale strategieanalyse met 15 jaar ervaring in mediation en conflictpreventie. Tijdens de intake worden de conflictpartijen geanalyseerd op hun onbewuste strategie. Zo wordt direct zichtbaar hoe die personen elkaar in hun interactie onbewust prikkelen tot specifiek conflictgedrag. Op die manier wordt de kern van het conflict snel duidelijk. Ook wordt het conflict op een dieper niveau bespreekbaar gemaakt, wat vaak de sleutel is tot een oplossing.

We geven conflictpartijen tijdens het intakegesprek feedback op hun onbewuste strategie en het bijbehorende conflictgedrag. Daarnaast benoemen we de persoonlijke kwaliteiten van de persoon. Deze feedback versnelt de mediation, omdat conflictpartijen op een dieper niveau naar hun conflict kunnen kijken en omdat ze worden aangesproken op hun specifieke kwaliteiten. De oplossing is ook beter geborgd, doordat de conflictpartijen begrijpen en herkennen hoe zij in conflict geraken. Terugval in een nieuw conflict is daarmee minder waarschijnlijk.

Specialismen

INSA is gespecialiseerd in mediation en conflictpreventie in:

  • arbeidsconflicten, bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer;
  • collectieve conflicten, bijvoorbeeld tussen directie en ondernemingsraad of werkgever en vakorganisaties;
  • meerpartijen-conflicten, bijvoorbeeld tussen meerdere personen of afdelingen in een organisatie;
  •  hardnekkige conflicten, bijvoorbeeld conflicten met een lange historie, waarin eerdere bemiddelingspogingen onvoldoende hebben gewerkt.

Onze mediator

Herman Ilgen

INSA 045