Team Navigator®

Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de potenties van uw team, zodat u uw acties daar effectief en efficiënt op kunt afstemmen.

De Team Navigator® is een geavanceerd nieuw instrument, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over interactie tussen personen. Het maakt zichtbaar en herkenbaar hoe de interactie in teams op onbewust niveau verloopt. Ook geeft dit instrument, op een dieper niveau dan bestaande methodieken, grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald.

INSA 064

Waar kan de Team Navigator® worden ingezet?

 • In projectteams waarin effectieve samenwerking belangrijk is voor het resultaat.
 • In teams met een hoog afbreukrisico (complexiteit, tijdsdruk, grote belangen) of mogelijke problemen in samenwerking.
 • In managementteams en andere “vaste” teams die hun resultaten en samenwerking willen verbeteren.
 • In sportteams die topsport beoefenen of de ambitie hebben dit te doen.
 • In teams die hun invloed willen vergroten en preciezer willen opereren in interactie met anderen.
 • Door teamleiders die scherper willen kunnen sturen op teamwork.

De Team Navigator® haalt meer uit het team, qua potentieel en samenspel. Het is een effectief instrument in nieuwe teams, waarin mensen snel op elkaar ingespeeld moet zijn om resultaten te behalen. In bestaande teams zorgt de Team Navigator® ervoor dat teams beter samenwerken en tot resultaten komen.

INSA 063

 

Geen vragenlijsten

Met de Team Navigator® wordt duidelijk welke (impliciete) kansen en risico’s er zijn voor een team, zowel intern als extern. Voor de individuen in het team levert dit ook inzicht in interactieve situaties buiten het team. De analyse gebeurt op basis van de non-verbale communicatie van de teamleden. Het invullen van vragenlijsten is niet nodig en het manipuleren van informatie is niet mogelijk

Werkwijze

We beginnen met een intakegesprek dat ons een beeld oplevert van de context waarbinnen het team opereert, de resultaten die moeten worden behaald en de achtergrond van de teamleden. Het team krijgt een presentatie met videovoorbeelden van de manier waarop non-verbale strategieanalyse werkt. Vervolgens worden (afzonderlijk) korte individuele video-intakes opgenomen. Met dit materiaal wordt een teamanalyse gemaakt. Hierbij worden de strategietypen en de interactiepatronen binnen het team in kaart gebracht. Dit alles wordt in verband gebracht met de context waarin het team opereert en de resultaten die het wil behalen.

 

Tijdens een teambijeenkomst worden de uitkomsten van de analyse gepresenteerd en verklaard. Tevens krijgt het team advies over hoe de samenwerking kan worden verbeterd en het potentieel beter kan worden benut. Elk teamlid krijgt individueel advies over de manier waarop hij of zij optimaal kan functioneren in het team.

 

Tijdsinvestering (ter indicatie, is afhankelijk van omvang team):

 • Intakegesprek: ca. 1,5 uur.
 • Presentatie analysemethode: 2 uur.
 • Individuele intakes: 5 minuten.
 • Presentatie en bespreking uitkomsten analyse en adviezen: 2 tot 3 uur.

INSA 062

Resultaten

 • Het persoonlijk samenspel in het team wordt op een dieper niveau in kaart gebracht
 • De impact van team(leden) op anderen buiten het team wordt in kaart gebracht
 • De verbeterpunten worden in kaart gebracht en van een aanpak voorzien
 • Er vindt een gerichte regievoering van teamproces plaats

Reacties van klanten

Bart Bouwhuis, Algemeen Directeur Vripack:

‘Je hebt als team een bepaald doel voor ogen. Je hebt cohesie nodig binnen het team.Hoe beter je elkaar kent en om kunt gaan met de valkuilen en de behoeftes van de ander, hoe meer meters je kunt maken als bedrijf’.