Procesbegeleiding (en onderhandelingen)

Een goed geregisseerd proces is een essentiële voorwaarde om succes te boeken.

INSA 057

Tijdens onderhandelingen, besluitvormingsprocessen, fusies en overnames kunnen snel conflicten ontstaan. Vaak hebben die conflicten te maken met moeizaam contact tussen de diverse spelers in het proces of onbegrip over wat individuele spelers motiveert. Met behulp van non-verbale strategieanalyse kunnen deze conflicten worden voorkomen.

Non-verbale strategieanalyse

Non-verbale strategieanalyse biedt aanknopingspunten om de mogelijkheden van het proces goed te benutten. Veelal leveren processen op deze manier sneller een voor alle betrokkenen acceptabel resultaat op. Met non-verbale strategieanalyse kan bovendien zeer precies worden ingespeeld op de factor mens. Met een goed voorbereid procesontwerp en procesmanagement kunnen moeilijk grijpbare problemen worden voorkomen.

Wat doen wij?

Wij brengen de diverse spelers in het proces en hun te verwachten onderlinge interactie in kaart. Op basis van deze analyse adviseren wij over een scherpe regievoering van het proces. Desgewenst is één van onze adviseurs bij het proces aanwezig om ter plekke te adviseren en te ondersteunen.

Wilt u de mogelijkheden van onze begeleiding verkennen? Neem contact op met Herman Ilgen (0652392871).

INSA 2015-12-0303 (2)