Advisering over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

INSA beschikt over 30 jaar ervaring met advisering en ondersteuning op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Zowel aan de kant van directies en werkgeversorganisaties als bij het ondersteunen van ondernemingsraden.

Advisering over arbeidsverhoudingen en -voorwaarden.

INSA adviseert directies, werkgeversorganisaties en ondernemingsraden over arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Ook kan INSA worden ingezet als procesbegeleider in overlegtrajecten.

Effectieve samenwerking en evenwichtige arbeidsvoorwaarden

We bieden ondersteuning in de vorm van advies over de versterking van de effectiviteit en efficiëntie van medezeggenschap in organisaties. Eventueel in combinatie met assistentie bij specifieke overlegtrajecten of projecten. INSA heeft inhoudelijk veel ervaring met:

  • Modernisering en totale herziening van arbeidsvoorwaardenpakketten.
  • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
  • De positionering van ondernemingsraden als overlegpartner bij arbeidsvoorwaarden

INSA 060

Heldere aansturing

Naast inhoudelijke advisering heeft INSA ruime ervaring met de aansturing van overlegtrajecten. We kunnen fungeren als woordvoerder/onderhandelaar, onafhankelijk voorzitter of bemiddelaar (Procesbegeleiding  en Mediation).

Het inzicht in de spelers en hun interactie zorgt voor meer diepte en trefzekerheid in het proces van aansturing. Kernelement is het streven naar een heldere en door alle partijen aanvaarde regievoering, die het mogelijk maakt inhoudelijke kwesties op te lossen.

Wilt u de mogelijkheden van onze advisering verkennen? Neem contact op met Herman Ilgen (0652392871).

Onze adviseurs:

INSA 045

Herman Ilgen

 

Activiteiten laatste 16 jaren:

“Redesign” arbeidsvoorwaarden en CAO’s

2001 CAO Kappa Golfkarton

2005 CAO Abvakabo FNV

2008 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

2008 CAO Kinderopvang

2008 CAO Jeugdzorg

2009 Arbeidsvoorwaardenregeling Xantic

2010, 2012 Arbeidsvoorwaardenregeling CPS

2012 Arbeidsvoorwaardenregeling Inmarsat

2012 Arbeidsvoorwaarden VFPF

2014 Arbeidsvoorwaarden PNO Consultants

2017 CAO Vopak 2018-2020

Onafhankelijke procesbegeleiding

2005 CAO Verbond van Verzekeraars

2010 e.v. lid Algemene Bemiddelings Commissie Atos Origin

Positionering ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaardenoverleg (convenanten)

2004 Amvest

2005 Vitatron/Medtronic

2012 VFPF

Continue ondersteuning ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaardenoverleg

Amvest

CPS

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

Inmarsat

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

2002 CAO Flextronics

2007 Arbeidsvoorwaardenregeling Cibit/DNV

2008 T-Mobile & Orange

2012 Inmarsat

2013 Attachmate-Novell

2013 T-Mobile-Huawei

2015 Inmarsat

Reorganisaties

2003 Nederlands Omroep Bedrijf

2004 Ciris Postproduction

2005 DutchView

2007 Orange Nederland (overname)

2010 DutchView (overname)

2011 T-Mobile, Amvest

2012 NEN Nederlands Normalisatie Instituut

2012 NCRV (fusie)

2013 T-Mobile outsourcing

2015 DutchView